De Research Unit Logopedie (RUL) werd in 2019 opgericht als sluitstuk van een internationale VLIR-UOS samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit (Faculteiten Humaniora & Medische Wetenschappen), de Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGOSU), Thomas More (Opleiding Logopedie en Audiologie) & KU Leuven, België, met als focus “Evidence Based Speech Language Pathology (SLP) in Suriname: Laying the foundation of a research culture in SLP”.

Missie RUL

De RUL is een onafhankelijk onderzoekscentrum binnen de Anton de Kom Universiteit. Via (vraaggestuurd) praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening beoogt zij een sleutelrol te spelen in de verdere ontwikkeling van de logopedische zorgverlening in alle regio’s van Suriname. De RUL wil dus ten volle inzetten op onderzoek en dienstverlening mét impact.Visie RUL

Ingebed in de Anton de Kom Universiteit en verbonden met de expertise van (inter)nationale onderzoeksgroepen van AdeKUS en de opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More, België alsook de Surinaamse beroepsvereniging LOGOSU, wil de RUL:

  • Het eerste aanspreekpunt zijn voor beleidsmakers, (para)medische zorgverleners en schoolgemeenschappen in het zoeken naar oplossingen voor bestaande zorgvragen;

  • Innovatief en kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond logopedische thema’s relevant voor het Surinaamse zorg- en schoolbeleid;

  • Kwaliteitsvolle onderzoeksdata genereren en bundelen op landelijk niveau;

  • Het maatschappelijk debat rond logopedische thema’s stimuleren en voeden door het aanbieden van maatschappelijke vormingen;

Organogram RUL

Nieuws

partners