publicaties


Onderzoeksrapport
1 januari 2018 – 31 december 2019
.
Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van VLIR-UOS.
Onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid in de schooltaal bij leerlingen uit leerjaar 2
Onderzoek naar communicatie- en slikproblemen
Lees meer

Poster presentation IALP Taipei, Taiwan, 18-22 August 2019. Belfor, C., Ondunk, G., Kaarsbaan, B., Nelson, G., De Bies, R., & Lowette, A. Explorative study on the prevalence of oral language problems in multilingual preschools in Suriname.

Poster presentation Convention, Orlando, Florida, USA, 21-23 November 2019.
Lieuw, D., Schraeyen, K., & Bipat, R. (2019). Incidence of communication and swallowing disorders in stroke patients in Suriname.

Media